Om Klubben

Odense Yachtklub blev stiftet den 21 april 1943. Klubbens medlemstal er pt. på 45 medlemmer,og er således en af de mindre sejlklubber i Odense.

Klubben er hjemmehørende på Stige Ø, hvor den i 1992 dannede institutionen “Lystbådehavnen Stige Ø I/S” sammen med Odense Sejlklub og Sejlklubben Fjorden. Institutionens formål er at opretholde havnefaciliteter for lystsejlere i Odense.

Klubben udsender 4 gange om året et medlemsblad som informerer om klubbens aktiviteter.

Odense Yachtklub er aktivt engageret i udformningen af Stige Ø og har medvirket i en række møder og aktiviteter som er mundet ud i en arkitektkonkurrence som sluttede i nov. 2005

Stormfloden i 2006 påførte store skader på Odense Yachtklubs klubhus, siden da har klubbens medlemmer for egne midler og arbejdskraft gennemrenoveret og udbygget klubhuset så det fremstår moderne og med faciliteter der lever op til nutidens krav.

I 2006 blev der opført en ny bådebro foran klubhuset.

I april 2008 brændte dele af klubhuset en tidlig morgen, heldigvis blev branden opdaget mens den endnu var i sin begynderfase, alligevel har røg og sod lavet omfattende skade. Klubhuset er nu renoveret igen.

Der var bud efter klubhuset igen i december 2013. Det var stormen “Bodil” der inviterede sig selv indenfor. Endnu engang var skaderne store. Primært køkkenet og mellemgangen stod for skud. I løbet af vinteren blev der malet, og det ødelagte køkken blev skiftet ud. Der blev lagt mange timer i restaureringen, så da sæsonen gik i gang igen var klubhuset atter fit for fight.

Klubben lægger vægt på rummelighed og aktiviteter bliver planlagt så hele familien kan deltage.